Handelsbetingelser for indbetaling til Vestjysk Erhvervsnetværk

Følgende gælder for alle handler mellem Vestjysk Erhvervsnetværk og medlemmer af Vestjysk Erhvervsnetværk.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.

Betaling
Medlemskab betales årligt forud, dit medlemskab træder i kraft når fakturaen er betalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. 

Betaling for enkelte arrangementer betales iht. faktura og gælder kun for det ene arrangement. Afbud til et socialt arrangement, foredrag, workshop eller lign. skal ske inden sidste tilmeldingsfrist.

Prisen for et medlemskab

 12 mdr. medlemskab af en gruppe koster kr. 9.900,- ex. moms eller 12*925,- ex. moms betalt månedsvis

Medlemskabet er først godkendt når fremsendte fakturaen er rettidigt betalt (Betalingsbetingelser netto kontant)

 

Prisen dækker

Du får netværksmøder hver 3. uge, hver 4. uge i Lemvig gruppen, dog er ferier og helligdage undtaget.

Kaffe og morgenmad til netværksmøderne i Holstebro, Ringkøbing og Lemvig

Online/Live workshops

 

Der kan være ekstra betaling for andre arrangementer, f.eks. sociale arrangementer.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Vestjysk Erhvervsnetværk ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til Vestjysk Erhvervsnetværk, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige. Alle klager vil blive taget til efterretning.

 

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent i Vestjysk Erhvervsnetværk. Prisændringer varsles i fælles info mail. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Vestjysk Erhvervsnetværk påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for Vestjysk Erhvervsnetværks kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb. Dette være sig i forhold til arrangementer, møder både on- og offline, samt diverse platforme.

Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes automatisk.

Opsigelse
Udmeldelse sker skriftligt til anita@vestjyskerhvervsnetværk.dk. Ved udmeldelse efter de første to møder i medlemsåret refunderes betalt kontingent ikke.

Et medlem, der handler i strid med foreningens formål, kan ekskluderes af erhvervsnetværket, såfremt bestyrelsen er fuldt enig herom.

Du får/opnår:

 • Værdifulde take aways/how to guider
 • Stærke relationer med ligesindede
 • Hurtig sparring fra en kæmpe vidensbank
 • På forkant med udviklingen
 • Opdateret viden fra lokalområdet og andre brancher
 • Relevante emner for dig og din virksomhed
 • Personlig og faglig udvikling
 • Møder med morgenmad hver 3. uge
 • Evt. Undergrupper hvor i mødes hos hinanden og lærer mere om hinandens virksomheder
 • Invitation til fællesmøder og arrangementer på tværs af grupperne
 • 1-2 sparringssamtaler 1:1 pr. år

 

 

Forventninger til medlemmerne:
Der er mødepligt til alle møder, afbud er en undtagelse, du har heller ikke lyst til at blive væk.

Har du ikke mulighed for at komme til et møde, så send gerne anden. Er det ikke muligt så husk at melde fra.

Møder et medlem ikke op til møderne, kan medlemmet ekskluderes. Det sker dog ikke uden, at vi tager en snak og man får mulighed for at lave om på det.

 

Det forventes at når mødet starter, så er vi koncentrerede, åbne, deltagende og lyttende. 

Vi er i netværket for at hjælpe hinanden, vi giver kun hinanden gode referencer og det forventes, at de oplysninger man kommer i besiddelse af om de øvrige deltagere og deres virksomheder, behandles med respekt og i fortrolighed. Jeg forventer også man omtaler de andre medlemmer med respekt.

 

Påvisning af snyd i interne samhandelsrelationer er ligeledes grund til eksklusion fra gruppen.

 

Brancher

Der er brancheeksklusivitet i grupperne og der kan derfor kun sidde en fra hver branche i en gruppe. Er der potentielle medlemmer, der overlapper med et eksisterende medlem, tages de ikke ind i gruppen uden aftale med eksisterende medlem.

Privatliv, GDPR og Cookies

Ved medlemskab, giver du Vestjysk Erhvervsnetværk ApS lov til at opbevare oplysninger, der er relevante i forbindelse med medlemskabet, f.eks. faktureringsoplysninger, oplysninger der er taget til referat, ønsker om sparring osv. Dine oplysninger videregives ikke til 3. part, medmindre det er med din accept, f.eks. i forbindelse med samarbejde med et medlem i en anden gruppe. Se mere om Privatliv, GDPR og cookie politik her.

 

Nogle gange tages der billeder i forbindelse med møder eller arrangementer, billeder kan evt. blive brugt på hjemmeside eller på sociale medier. Jeg deler ikke billeder af medlemmer, der har frabedt sig det.