Bliv medlem

Skal du være medlem af Vestjyllands stærkeste erhvervsnetværk? Så har du rig mulighed for at læse mere om, hvordan du bliver medlem her – og husk, at du altid er velkommen til at kontakte mig eller deltage en gang for at se, om netværket er noget for din virksomhed.

Processen for nye medlemmer

Netværk er for dig, der ønsker at:

 • Udvikle dig personligt og fagligt
 • Skabe nye relationer, gode netværk og ambassadører for din virksomhed
 • Modtage sparring fra andre kompetente mennesker
 • Holde dig orienteret om dit lokalområde
 • Holdes opdateret på tendenser og viden i samfundet, fra lokalområdet og andre brancher
 • Vil modtage værdifulde take aways/how to guider
 • Være på forkant med udviklingen

Er din virksomhed og Vestjysk Erhvervsnetværk et match? – Så sættes processen i gang.
Hvis ikke hjælper jeg dig selvfølgelig videre, da du aldrig vil gå tomhændet hjem efter en samtale med mig.

 • Vi starter med en samtale omkring dine behov og forventninger til netværket
 • Føler vi begge at der er et match, og at der samtidig er en ledig plads i gruppen, kan du blive medlem

Der er en drivkraft stærkere end damp, elektricitet og atomkraft: viljen

Albert Einstein

Når du bliver medlem

  1. Du får en faktura på medlemskab, der er gældende for et år
  2. Du modtager en velkomst mail med praktiske oplysninger, og inviteres herefter til medlemsforum på LinkedIn
  3. Du vil få tilsendt kalender indkaldelser fra Outlook for de planlagte møder, som typisk er planlagt 4-6 mdr. frem
  4. Er der aktive undergrupper til netværksgruppen, bliver du koblet på en
  5. Netværksgruppen vil få besked om nyt medlem, med dertilhørende LinkedIn link til din personlige profil
  6. Nu er du klar til første møde og et helt års netværk
  7. Efter 3-4 mdr. tager vi et personligt møde, for at italesætte dine ønsker og idéer
  8. Efter yderligere ca. 6 mdr. tager vi igen en 1-til-1 netværkssnak/sparring
  9. Efter et år får du en gentegnings mail, hvor du kan vælge at fortsætte endnu et år
  10. Invitation til fællesmøder og arrangementer på tværs af grupperne
  11. Sociale arrangementer (de skaber endnu stærkere relationer)
Hvis du har yderligere spørgsmål, så skriv til ring til mig

Hvad kan du få ud af netværk

 • Målet med Vestjysk Erhvervsnetværk er at hjælpe vestjyske virksomheder til udvikling – både forretningsmæssigt og personligt.
 • Formålet med de enkelte grupper er, at medlemmerne kan få sparring, nye input samt nye og stærkere relationer.
 • Møderne er i høj grad skræddersyet til de enkelte grupper, alt efter behov og interesser.
 • Jeg prøver at sammensætte grupperne, således at der både er synergi og diversitet i gruppen.
 • Jeg forventer, at de personer der er med i grupperne, er der for at være aktive netværkere.

Vilkår, forventninger og pris

I afsnittene herunder kan du kort og præcist se vilkårene for at være medlem i Vestjysk Erhvervsnetværk ApS, samt lidt om hvad du kan forvente af dit medlemskab og hvad der forventes af dig.

Der er ikke tale om et fortløbende abonnement. Som medlem tegnes man for et år ad gangen.

 

Prisen for et medlemskab

12 mdr. medlemskab af en gruppe koster kr. 9.500,- ex. moms og 25.000,- ex. moms for et medlemskab af Golden Female Circle.

Medlemskabet er først godkendt når fremsendte fakturaen er rettidigt betalt (Betalingsbetingelser netto kontant)

Prisen dækker

Netværksmøder hver 3. uge, dog er ferier og helligdage undtaget (hvis ikke mødet kan rykkes).

Kaffe og morgenmad til netværksmøderne i Holstebro, Ringkøbing og Lemvig

Online/Live workshops, samt fyraftensmøder på tværs af grupperne.

Der kan være ekstra betaling for andre arrangementer, f.eks. sociale arrangementer.

Brancher

Der kan kun sidde én fra hver branche i en gruppe. Er der potentielle medlemmer, der overlapper med et eksisterende medlem, tages de ikke ind i gruppen uden aftale med eksisterende medlem.

Hvad forventes der af deltagerne?

Vi er i netværket for at hjælpe hinanden, og derfor giver vi kun hinanden gode referencer og det forventes derfor også, at de oplysninger man kommer i besiddelse af om de øvrige deltagere og deres virksomheder, behandles med respekt og i fortrolighed. Jeg forventer også, at man omtaler de andre medlemmer med respekt.

Har du ikke mulighed for at komme til et møde, så send gerne en anden. Er det ikke en mulighed, så husk at melde fra i god tid.

Møder et medlem ikke op til møderne, kan medlemmet ekskluderes. Dette sker dog ikke uden, at vi tager en snak sammen og man får mulighed for at lave om på det.

Påvisning af snyd i interne samhandelsrelationer er ligeledes grund til eksklusion fra gruppen.

Ved medlemsskab giver du Vestjysk Erhvervsnetværk ApS lov til at opbevare oplysninger, der er relevante i forbindelse med medlemsskabet, f.eks. faktureringsoplysninger, oplysninger der er taget til referat, ønsker om sparring osv. Du kan til enhver tid bede om at få oplysningerne slettet. Dine oplysninger videregives ikke til 3. part, medmindre det er med din accept, f.eks. i forbindelse med et samarbejde med et medlem i en anden gruppe.

Sommetider tages der billeder i forbindelse med møder eller arrangementer. Disse billeder kan evt. blive brugt på hjemmeside eller på sociale medier. Jeg deler ikke billeder af medlemmer, der har frabedt sig det.